Uslovi korišćenja

1. Ugovor između Korisnika i Kings Choice

Dobrodošli na kingschoice.rs. Veb sajt kingschoice.rs (u daljem tekstu: “Sajt”) sastoji se od različitih web stranica koje upravlja Kings Choice (“mi”, “nas” ili “naš”). Pristupanjem ili korišćenjem Sajta, slažete se da budete obavezani ovim uslovima korišćenja (“Uslovi korišćenja”), kao i svim primenljivim zakonima i propisima. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno vam je korišćenje ili pristupanje ovom sajtu.

2. Licenca za korišćenje

Dozvoljava se privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) sa veb sajta Kings Choice radi ličnog, nekomercijalnog prolaznog pregleda samo. Ovo je davanje licence, a ne prenos vlasništva, i pod ovom licencom, ne smete: 

a. Menjati ili kopirati materijale;

b. Koristiti materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo kakav javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);

c. Pokušavati dekompilirati ili obrnuti inženjering bilo kog softvera koji se nalazi na veb sajtu Kings Choice;

d. Ukloniti bilo koje autorske ili druge proprijetarne oznake sa materijala; 

e. Prebaciti materijale drugoj osobi ili “ogledalo” materijale na bilo koji drugi server. Ova licenca automatski će se raskinuti ako prekršite bilo koji od ovih ograničenja i može je raskinuti Kings Choice u bilo koje vreme. Po prestanku pregledanja ovih materijala ili po prestanku ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u vašem posedu, bilo u elektronskom ili štampanom formatu.

3. Odricanje od odgovornosti

Materijali na veb sajtu kingschoice.rs pružaju se na osnovu “kakvi jesu”. Kings Choice ne daje nikakve garancije, izričite ili implicitne, i ovim putem odriče i negira sve druge garancije, uključujući, bez ograničenja, implicite garancije ili uslove prodaje, odgovarajućnosti za određenu svrhu ili nekršenje prava intelektualne svojine ili drugih povreda prava. Dalje, Kings Choice ne garantuje ili daje bilo kakve izjave u vezi sa tačnošću, verovatnim rezultatima ili pouzdanošću korišćenja materijala na svom veb sajtu ili na drugi način u vezi sa takvim materijalima ili na bilo kojim sajtovima povezanim sa ovim sajtom.

4. Ograničenja

U nikakvom slučaju Kings Choice ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka podataka ili profita, ili zbog prekida poslovanja) proizašlih iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja materijala na veb sajtu kingschoice.rs, čak i ako je Kings Choice ili ovlašćeni predstavnik Kings Choice-a bio obavešten usmeno ili pismeno o mogućnosti takve štete.

5. Revizije i greške

Materijali koji se pojavljuju na veb sajtu kingschoice.rs mogu uključivati tehničke, tipografske ili fotografske greške. Kings Choice ne garantuje da su materijali na svom veb sajtu tačni, potpuni ili aktuelni. Kings Choice može u bilo koje vreme bez prethodne najave izmeniti materijale sadržane na svom veb sajtu. Međutim, Kings Choice ne obavezuje se da ažurira materijale.

6. Linkovi

Kings Choice nije pregledao sve sajtove povezane sa njegovim veb sajtom i nije odgovoran za sadržaj bilo kog takvog povezanog sajta. Uključivanje bilo kog linka ne podrazumeva odobrenje od strane Kings Choice-a tog sajta. Korišćenje bilo kog takvog povezanog veb sajta vrši se na sopstveni rizik korisnika.

7. Izmena uslova korišćenja sajta

Kings Choice može izmeniti ove uslove korišćenja za svoj veb sajt u bilo koje vreme bez prethodne najave. Korišćenjem ovog veb sajta, slažete se da budete obavezani tada važećom verzijom ovih Uslova korišćenja.

8. Zakon koji se primenjuje

Sva potraživanja koja se odnose na veb sajt kingschoice.rs biće regulisana zakonima Republike Srbije, bez obzira na njene sukobe prava.

9. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, možete nas kontaktirati na office@kingschoice.rs. Korišćenjem ovog sajta, izražavate svoj pristanak na ove uslove. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, molimo vas da ne koristite naš veb sajt.